אוהבים בבית

כי שם מתחילים את היום - ושם מסיימים את היום ושם תמיד כולם יחד